Een groot deel van Friesland lag honderden jaren geleden onder de Middelzee. Sterker: de Friese hoofdstad Leeuwarden was ooit een stad aan zee. Mede door de inpoldering in het Bildt kwam er in Friesland meer vruchtbaar land op om te wonen.

Vier hoge Hollandse heren uit het huidige Noord-Brabant trokken begin 1500 naar het Noorden van Nederland. Ze hadden de opdracht van Georg van Saksen, de heersende Duitse hertog in Franeker, om het dichtgeslibde deel van de Middelzee in te polderen. De vier hadden voldoende ervaring om deze missie met succes te kunnen volbrengen.

Vanaf 1505 werd een veertien kilometer lange dijk gebouwd: de Oudebildtdijk. Hierdoor ontstond het Bildt, de eerste moderne (rechtlijnige) ingerichte Hollandse polder. Friesland was hiermee koploper; pas in 1612 volgde de inpoldering van de Beemster.

Stoer praat

De Hollanders kwamen tijdens hun verblijf in het Bildt in contact met de Friezen. Uit de mengeling van het Fries en Hollands ontstond een nieuwe spreektaal: het Bildts. Deze taal is volop te horen in de muziekvoorstelling De Stormruiter, dat daarmee een extra authentiek tintje krijgt.

Behoud van het Bildts

Het Bildts is een stoere taal, maar wel goed verstaanbaar. Ook voor iedereen die deze taal niet machtig is. Tegelijk wordt deze taal steeds minder gesproken. De gemeente het Bildt gaat op 1 januari 2018 op in de nieuwe gemeente Waadhoeke. Daarmee staat de positie en het voortbestaan van de taal extra onder druk.

Het Bildts is in 2016 door gemeente het Bildt voorgedragen voor erkenning onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Zo wil de gemeente voorkomen dat de taal verloren gaat. Doordat De Stormruiter deels in het Bildts wordt gebracht, draagt de theatervoorstelling bij aan het behoud van de Bildtse taal.

Beleef hét theaterspektakel van Leeuwarden-Fryslân 2018!