Kan een mens heersen over de natuur? Dat is een vraag die de Duitse schrijver Theodor Storm (1817-1888) centraal stelt in zijn novelle Der Schimmelreiter, oftewel De Schimmelruiter.

Dit laatste boek dat Storm heeft geschreven, staat bekend als zijn meesterwerk. Hij heeft in totaal 58 novelles en een aantal bekende gedichten op zijn naam staan. En dat terwijl hij zijn werkende leven begon als advocaat. Een vak dat hem met de paplepel was ingegoten aangezien zijn vader ook pleitbezorger was. Toch beoefende hij dit beroep relatief kort; in 1843 publiceerde hij een gedichtenbundel en begon hij verhalen te schrijven.

Met de jaren groeide zijn reputatie als romanschrijver en dichter in positieve zin. Hij behoorde uiteindelijk tot gegoede schrijverskringen waartoe ook Theodor Fontane en Gottfried Keller behoorden.

De laatste jaren van Theodor Storms’ leven waren het meest vruchtbaar. In 1880 ging hij met pensioen en stortte zich volledig op het schrijven. Zijn meesterwerk, Der Schimmelreiter, was het boek dat hij schreef in zijn laatste levensjaar.

Duistere kracht

De novelles van Storm staan erom bekend dat er een onheilspellende, duistere kracht in schuilt. En dat is ook in Der Schimmelreiter sterk aan de orde. Het boek gaat over de ambitieuze en eigenzinnige dijkgraaf Hauke Haien. Al van kinds af aan heeft hij één doel: een dijk bouwen die de mensen eeuwenlang zal beschermen tegen het water.

Hij vertrouwt op wat hij geleerd heeft als dijkgraaf, en op zijn eigen inzichten. Maar het bijgeloof van zijn dorpsgenoten en de kracht van de natuur maken dat het bereiken van zijn doel een grote strijd wordt.

Toch laat hij zich niet kisten. Hij koopt van rondtrekkende zigeuners een witte hengst waarmee hij over de dijken raast om de dijkwerkers op te jagen. Tot er tijdens stormvloed een dijk breekt, en de genadeloze zee Hauke Haien met zijn schimmel, vrouw en kind verzwelgt.

Zichtbare herinnering

Nog steeds worden de schimmen van de dijkgraaf en zijn schimmel waargenomen op en rond het Wad. Ze herinneren aan het tragische einde van Hauko Haien in de grote storm. Zo is in het Duitse Noord-Friesland de legende van Der Schimmelreiter ontstaan.

Beleef hét theaterspektakel van Leeuwarden-Fryslân 2018!